X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

Facebook nagrodzi najlepsze kampanie reklamowe

Facebook nagrodzi najlepsze kampanie reklamowe

reklama


Facebook Studio Awards mają w założeniu otrzymać te kampanie, które w największym stopniu odpowiadają wymogom współczesnego marketingu – generować zaangażowanie, dyskusje i długotrwałe więzi między marką o jej klientami. Uściślone kryteria, jakimi będzie się kierowało jury przy wyborze zwycięzców przedstawione są tutaj. Przyjrzyjmy się im pokrótce:

  • Społecznościowa kampania – jej ideą ma być interakcja, powinna motywować adresatów do rozpowszechniania informacji
  • Wykorzystanie potencjału Facebooka – autorzy kampanii powinni w pełni wykorzystać narzędzia oferowane przez Facebooka (fan page, FB Ads, aplikacje)
  • Wykorzystanie innych mediów – kampania powinna wykorzystywać również inne niż Facebook medie
  • Dopasowanie kampanii – oceniane pod kątem tego czy łatwa jest interakcja z pochodzącym od marki contentem, jak również jego udostępnianie

Oczywiście bardzo ważne są również takie cechy kampanii jak kreatywność, innowacyjność i efektywność.

Jak zgłosić swoją kampanię? Wystarczy na stronie Facebook-studio.com kliknąć w przycisk „Submit Your Work” znajdujący się z prawej strony paska umieszczonego na górze. Nie są pobierane żadne opłaty, nie trzeba też kategoryzować kampanii. Po zgłoszeniu Facebook wyśle maila z powiadomieniem o jego przyjęciu. Prace mogą zgłaszać agencje, marki, a także osoby działające z ich upoważnienia (szczegółowe zasady dotyczące tej kwestii zawarto tutaj).

A jakie są warunki zgłoszenia? Kampania musi być obudowana wokół Facebooka, ponadto opis musi przedstawiać wszystkie podjęte działania, również te przeprowadzone poza serwisem. Powinien spełniać wymogi klasycznego case study, czyli zawierać takie elementy jak brief, cele, target, sposób realizacji i efekty. Do opisu dołączyć należy przynajmniej jedno zdjęcie. Poza tym, obowiązkowe jest również sporządzenie prezentacji w formie filmu wideo. Tylko wówczas kampania stanie do walki po Facebook Studio Awards i będzie mogła zostać zaprezentowana w Galerii. To właśnie spośród tych kampanii, które dostaną się do niej, wybrane zostaną najlepsze. Trzeba jeszcze dodać, że jakkolwiek zgłoszeń mogą dokonywać agencje z całego świata, zarówno opis case study jak i załączone wideo muszą być sporządzone w języku angielskim (w filmowej prezentacji można posłużyć się napisami w języku angielskim). Termin do wysyłania kampanii mija 31 grudnia.

W styczniu 2012 roku jury składające się z przedstawicieli Facebooka, agencji marketingowych i marek wybierze zwycięskie kampanie.

Po więcej informacji odsyłamy do Facebook Studio.

Reklama

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się na bezpłatny newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail