X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

Prawo autorskie w internecie: projekty pod ochroną, idee to dobro wspólne

Prawo autorskie w internecie: projekty pod ochroną, idee to dobro wspólne

reklama


Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „prawo autorskie”) przewiduje jedną definicję pojęcia „utworu” uniwersalną dla wszystkich dzieł twórczych, także utworów eksploatowanych w Internecie, których wspólną cechą jest zapis cyfrowy. Definicja ta przewiduje, że utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Prawo autorskie wymienia przykładowe kategorie utworów, z których znaczna część jest udostępniana w Internecie, w tym m.in. utwory:

  • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
  • plastyczne, w tym graficzne, rysunkowe,
  • fotograficzne,
  • muzyczne i słowno-muzyczne,
  • audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

Na treść serwisów internetowych niejednokrotnie składają się kombinacje wymienionych typów utworów stanowiące dzieła multimedialne, którym prawo autorskie nie przypisuje jednak odrębnej definicji.

Określenie charakteru projekty

Utworem jest każdy przejaw „działalności twórczej” rozumiany jako rezultat aktu kreacji, subiektywnie – w przekonaniu autora dzieła – nowy.

Wymóg „indywidualnego charakteru” utworu jest spełniony wówczas, gdy dzieło jest na tyle oryginalne, że można przyjąć, iż nie jest statystycznie możliwe, aby mogło zostać stworzone przez inną osobę. W praktyce ustalenie spełnienia tej przesłanki jest najbardziej problematyczne, a w przypadku wątpliwości odnośnie indywidualnego charakteru dzieła częściej – ze względów ostrożnościowych – przyjmuje się, że dzieło posiada taką cechę na zasadzie domniemania, które może zostać obalone poprzez skonfrontowanie danego dzieła z innymi dobrami intelektualnymi. Dzieła o banalnej, przewidywalnej formie wyrażenia pozostają poza ochroną prawnoautorską.

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia – w jakiejkolwiek jest postaci, chociażby miał postać nieukończoną. Ochronie prawnej podlega utwór w całości, jak i każda jego część cechująca się oryginalnością.

Idee poza ochroną

Poza granicami ochrony prawnoautorskiej pozostają idee, pomysły, procedury, metody, zasady działania. Przedmiotu prawa autorskiego nie stanowią także:

  • akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
  • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
  • opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
  • proste informacje prasowe.

Dzieła te z punktu widzenia prawa autorskiego podlegają swobodnej eksploatacji.

Pages: 1 2

Reklama

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Polecamy raport

Raport redakcji SOCIALPRESS

Reklama

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się na bezpłatny newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail