X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

NK.pl może przechowywać zdjęcia dla celów dowodowych

NK.pl może przechowywać zdjęcia dla celów dowodowych

reklama


Cała sprawa dotyczyła zdjęcia klasowego z lat 70 umieszczonego na NK.pl. Pod zdjęciem wymienieni byli z imienia i nazwiska wszyscy uczniowie. Wśród nich znalazł się mężczyzna, którego skarga zainicjowała sprawę. Po zobaczeniu zdjęcia zwrócił się do portalu z żądaniem usunięcia podpisu zawierającego jego imię i nazwisko.

GIODO: to nie są dane osobowe

Gdy to nie poskutkowało, skierował sprawę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Tłumaczył, że nie jest użytkownikiem NK.pl (wówczas jeszcze Nasza-Klasa) i nigdy nie zgadzał się na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zagroził skierowaniem sprawy do sądu, w przypadku gdyby spółka nie uwzględniła jego żądań.

GIODO nie uwzględnił wniosku mężczyzny. W wydanej decyzji organ uznał, że imię i nazwisko połączone z widniejącymi na fotografii informacjami o numerze klasy i szkoły nie są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, bo nie umożliwiają łatwej i szybkiej identyfikacji mężczyzny.

NSA i WSA nie podzieliły poglądu Inspektora

Mężczyzna zaskarżył decyzję GIODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten ją uchylił. Od wyroku WSA odwołała się z kolei spółka Nasza Klasa Sp. z o.o., jednak Naczelny Sąd Administracyjny przyjął pogląd warszawskiego sądu, w świetle którego w przedmiotowej sprawie chodziło o dane osobowe, które powinny być chronione.

Stosując się do wyroku NSA, administratorzy portalu usunęli zdjęcie wraz z podpisem. Zdjęcie zachowano wszakże na serwerze i w pamięci systemu, jak twierdzili przedstawiciele NK.pl – dla celów dowodowych. Gdy sprawa ponownie trafiła do GIODO, ten uznał, że portal miał prawo zachować zdjęcie z podpisami na serwerze i w pamięci systemu, skoro mężczyzna zapowiedział skierowanie sprawy do sądu.

Chcąc pozwać portal społecznościowy, licz się z tym co może przechowywać na serwerach

Mężczyzna ponownie wniósł skargę do sądu, ale ostatecznie, po trzykrotnym rozpatrywaniu sprawy przez sądy obu instancji, przegrał. Warszawski WSA uznał, że portal mógł przechowywać na serwerze dane mężczyzny dla celów dowodowych i że nie naruszył w ten sposób jego praw i wolności. Sąd w uzasadnieniu orzeczenia zwrócił uwagę na fakt, że do przechowywanych danych miał dostęp tylko właściciel portalu, a nie osoby odwiedzające jego stronę internetową.

Sprawa ponownie trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednak sąd oddalił skargę mężczyzny (sygn. I OSK 813/12). NSA potwierdził, że wobec zapowiedzi skarżącego, że skieruje pozew do sądu przeciwko Naszej Klasie, właściciel portalu NK.pl miał prawo przechowywać dane na serwerze. Zdaniem sądu sama zapowiedź pozwu jest wystarczającym uprawdopodobnieniem potrzeby gromadzenia dowodów.

Wyrok jest prawomocny.

Reklama

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się na bezpłatny newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail