X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

DoubleVerify wprowadza nowe narzędzia związane z unikaniem witryn MFA („Made for Advertising”)

Wszystkie materiały w sekcji "Newsroom" to informacje prasowe publikowane przez firmy niezwiązane z socialpress.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane poniżej treści.

reklama


DoubleVerify („DV”) (NYSE: DV), czołowa światowa platforma software’owa zajmująca się pomiarami i analizami danych dotyczących mediów digital, zaprezentowała swoją najnowszą innowację w zakresie brand safety i brand suitability, wprowadzając kategorie brand suitability „Made for Advertising” (MFA) dla unikania witryn MFA na etapie pre-bid. MFA są to witryny internetowe o niskiej jakości, tworzone głównie, lub wyłącznie, w celu generowania dochodu z reklam. To innowacyjne rozwiązanie, zintegrowane z DV Authentic Brand Suitability (ABS), uzupełnia istniejącą ofertę DV post-bid i zapewnia reklamodawcom rozwiązanie o pełnym spektrum, maksymalizujące skuteczność ich reklam w kontekście całego procesu zakupu mediów.

„W ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpił gwałtowny wzrost kontentu MFA opartego na sztucznej inteligencji, tworząc nowy zestaw zagrożeń dla reklamodawców poszukujących wysokiej jakości i efektywnej powierzchni w mediach. Wprowadzenie kategorii brand suitability MFA w DV dla unikania ofert MFA na etapie pre-bid oraz pomiarów post-bid zapewnia globalnym markom ujednolicone, „chirurgiczne” rozwiązanie, które gwarantuje, że kampanie będą od początku do końca zgodne z wartościami danej marki” – powiedział Mark Zagorski, CEO DoubleVerify. „Nasze dualistyczne podejście nie tylko chroni reklamodawców, ale także zwiększa efektywność zakupu mediów – zapewniając, że na każdym etapie procesu zakupu mediów stosowane są kryteria brand safety i brand suitability”.

Niedawno wprowadzone na rynek przez DV kategorie Brand Suitability MFA opierają się na autorskim procesie analizy, który łączy audyt wykonywany przez ludzi i ten w wykonaniu sztucznej inteligencji, w celu dokładnej identyfikacji witryn MFA na dużą skalę. Witryny te są kategoryzowane na podstawie kompleksowej oceny ich strategii monetyzacji reklam, źródeł ruchu i praktyk tworzenia treści. W zależności od zakresu cech MFA obiekty przypisuje się do jednego z trzech poziomów suitability:

  • MFA High: identyfikuje witryny wykazujące najbardziej ekstremalną zawartość lub cechy MFA, w tym między innymi znaczną gęstość reklam w stosunku do zawartości strony, dominującą zależność od płatnych źródeł ruchu z niewielkim lub żadnym ruchem organicznym oraz średnią intensywność reklam
  • MFA Medium: identyfikuje witryny o różnym stopniu zachowania MFA. Na przykład witryna może wykorzystywać dużą gęstość reklam w stosunku do zawartości strony, ale średnia intensywność reklam może być bliska benchmarkowi DV.
  • MFA Low: obejmuje witryny lub sekcje zawierające mieszankę treści MFA i innych niż MFA — na przykład witryny, w których tylko sekcja lub subdomena zawiera zawartość lub cechy MFA.

Podejście DV pozwala na najgłębszy i najbardziej zróżnicowany poziom analizy, zapobiegając błędnej kategoryzacji i fałszywym alarmom. Na przykład witryna może zawierać znaczną liczbę reklam, a jednocześnie odnotowywać wysoki wskaźnik ruchu bezpośredniego i ruchu z możliwością wyszukiwania. W tym przypadku wydawca nie spełniałby definicji strony internetowej MFA przyjętej przez DV.

„Nasz zastrzeżony proces analizy łączy ludzką wiedzę z audytem opartym na sztucznej inteligencji i ustanawia nowy branżowy punkt odniesienia w zakresie bezpieczeństwa i przydatności marki” – powiedział Jack Smith, Chief Innovation Officer w DoubleVerify. „Odzwierciedla to misję naszego produktu polegającą na weryfikacji zawsze i wszędzie oraz reagowaniu na nowe pojawiające się zagrożenia w Internecie – zapewniając klientom DV możliwość ochrony swoich inwestycji digitalowych i maksymalizowania wyników kampanii”.

Po wprowadzeniu nowych rozwiązań DV jest obecnie liderem branży dzięki jednemu z najbardziej kompleksowych i zniuansowanych zestawów narzędzi do klasyfikacji, pomiarów i ochrony MFA. Authentic Brand Suitability zapewnia reklamodawcom pierwszą linię obrony, zapewniając, że kryteria brand safety i brand suitability zostaną zastosowane przed zakupem mediów. Kiedy stosuje się łącznie pre-bid avoidance i post-bid measurement, marki mogą poprawić efektywność operacyjną i jakość realizacji kampanii, zmniejszyć współczynniki blokowania, wyeliminować marnotrawstwo mediów i zmaksymalizować skuteczność reklam.

W przeciwieństwie do oszustw reklamowych, zasoby MFA nie są z natury „nieprawidłowe” i wielu reklamodawców może zdecydować się na wyświetlanie reklam w witrynach MFA. Marketerzy potrzebują narzędzi, które pomogą określić, czy określone witryny MFA są zgodne z wartościami marki i celami reklamowymi. Kategorie MFA firmy DV zapewniają markom większą szczegółowość i kontrolę w celu określenia poziomu ochrony, który najlepiej odpowiada ich wymaganiom.

To udoskonalenie pakietu rozwiązań DV zwiększa zdolność reklamodawców do reagowania na wzrost zawartości treści MFA w Internecie i zapewnia, że mechanizmy kontrolne DV w dalszym ciągu zapewniają kompleksową ochronę multimediów i wysoką efektywność działań w Internecie.

Informacje o DoubleVerify

DoubleVerify to wiodąca platforma oprogramowania do pomiaru i analizy mediów cyfrowych. Misją firmy jest uczynienie ekosystemu reklamy cyfrowej silniejszym i bezpieczniejszym, a tym samym zachowanie uczciwej wymiany wartości między kupującymi i sprzedającymi media cyfrowe. Setki reklamodawców z listy Fortune 500 korzystają na całym świecie z bezstronnych danych i analiz DoubleVerify w celu poprawy jakości i skuteczności kampanii oraz maksymalizacji zwrotu z inwestycji w reklamę cyfrową. Więcej na: www.DoubleVerify.com