X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

PR-owcy i digital influencerzy – co sądzą o sobie nawzajem

Wszystkie materiały w sekcji "Newsroom" to informacje prasowe publikowane przez firmy niezwiązane z socialpress.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane poniżej treści.

reklama


Raport został opracowany na podstawie wyników badania przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2015 roku wśród N=77 digital influencerów (blogerów, vlogerów, twórców treści w Internecie działających na platformach społecznościowych) i N=82 PR-owców z całej Polski. Ankietowani wypełniali kwestionariusze internetowe przeznaczone dla każdej z grup. W publikowanym właśnie raporcie suche dane zostały opatrzone komentarzami ekspertów, którzy zinterpretowali wyniki i odnieśli je do swoich doświadczeń. Badanie powstało we współpracy z socjologami z Between the Signs.

Wraz z rozwojem mediów społecznościowych i platform blogowych specjaliści do spraw komunikacji dostali do rąk nowe narzędzia kontaktu z pożądaną przez nich grupą odbiorców. PR-owcy stanęli przed koniecznością nawiązania relacji – także, a może przede wszystkim biznesowych – z digital influencerami. Ci zaś musieli udowodnić swoją wartość i przekonać drugą stronę, że ich działania są skuteczne, mierzalne i przynoszą oczekiwane efekty. To wzajemne docieranie się jeszcze trwa. Choć PR-owcy i digital influencerzy współpracują ze sobą już od kilku lat, dla wielu z nich zasady tych wspólnych działań wciąż są niejasne – mówi Magdalena Grochala, współorganizatorka spotkań Komu Komunikacja i współautorka badania.

Współpraca między PR-owcami a digital influencerami to biznes. Pamiętać muszą o tym obie strony. Digital influencerze oferując swoje usługi, powinni zapewnić jak najwyższą jakość i zadbać także o formalną stronę współpracy. PR-owcy i przedstawiciele marek natomiast nie mogą zapominać, że za dobrze wykonaną pracę należy się odpowiednie wynagrodzenie. Wyniki naszego badania wskazują, że niezrozumienie tej reguły rodzi nieporozumienia i trudną do zaakceptowania rozbieżność między oczekiwaniami a rzeczywistością – komentuje Łukasz Majewski, współorganizator spotkań Komu Komunikacja i współautor badania.

Komentujący wyniki badania eksperci także zwracają uwagę na potrzebę stworzenia takiego modelu współpracy, który przyniesie wyraźne korzyści wszystkim zaangażowanym w działania stronom.

– Raport pokazuje, jak silnym i wyraźnym trendem w komunikacji marki jest content marketing z wykorzystaniem digital infuencerów. Widać to zarówno w planach PR-owców (90% z nich planuje nawiązać współpracę z digital influencerami), jak i w odchodzeniu od tradycyjnie rozumianej reklamy (tylko 5% PR-owców i 7% digital influencerów wskazało tę formę współpracy jako preferowaną). Na pierwszym miejscu jest więc twórca i jego zaangażowana widownia, dobry pomysł na współpracę i interesujący content. Warto, żeby, podążając za tym trendem, PR-owcy dobrze rozumieli, że cała współpraca z digital influencerami powinna być oparta na modelu win-win-win – komentuje wyniki raportu Paweł Stano, dyrektor operacyjny LifeTube, partnera badania.

Wybrane wnioski z przeprowadzonego badania:

Wynagrodzenie kością niezgody. Badanie pokazuje bardzo dużą rozbieżność w podejściu obu grup do kwestii wynagrodzenia za pracę wykonaną przez digital influencera. PR-owcy chętniej współpracują z digital influencerami na zasadzie barteru, natomiast digital influencerzy oczekują finansowej gratyfikacji za swoje działania.

Nieidentyczne preferowane formy współpracy. Digital influencerzy najchętniej zostają ambasadorami marki, natomiast PR-owcy liczą przede wszystkim na recenzję produktu czy usługi. Obie strony mają inne oczekiwania i wyobrażenia odnośnie roli digital influecera w kampaniach PR-owych.

Potrzeba formalizacji. Obie grupy irytują się, gdy w trakcie ich współpracy pojawiają się nieprzewidziane okoliczności i dodatkowe oczekiwania drugiej strony. Digital influencerów najbardziej irytuje oczekiwanie przez PR-owców współpracy bez wynagrodzenia oraz niejasne zapytania o współpracę. PR-owcy natomiast nie lubią, gdy digital influencerzy nie wywiązują się z terminów i zobowiązań oraz oczekują dodatkowych korzyści.

Spotkania wciąż w cenie u digital influencerów. Choć digital influencerzy pracują w rzeczywistości wirtualnej, chcieliby czasem spotkać się PR-owcem i omówić warunki współpracy twarzą w twarz. Natomiast PR-owcy do kontaktów z digital influencerami wybierają e-mail, kanały social media i telefon.

To drugie badanie przygotowane w ramach akcji Komu Komunikacja. W marcu 2015 roku organizatorzy zbadali relacje między PR-owcami a dziennikarzami. Oba badania zostaną powtórzone w 2016 roku.

Raport z wynikami badania oraz komentarzami ekspertów, a także infografikę można pobrać z:

Raport: http://www.slideshare.net/lukasz.majewski/prowcy-i-digital-influencerzy-co-sdz-o-sobie-nawzajem-raport-z-oglnopolskiego-badania-komu-komunikacja

Infografika: http://www.slideshare.net/lukasz.majewski/prowcy-i-digital-influencerzy-co-sdz-o-sobie-nawzajem-infografika-dot-raportu-z-oglnopolskiego-badania-komu-komunikacja

Partnerami badania są: LifeTube, Związek Firm Public Relations oraz Polskie Stowarzyszenie Public Relations.

Komu Komunikacja to projekt przygotowany z myślą o praktykach PR, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, podzielić się doświadczeniami, podyskutować z ludźmi z branży i posłuchać ekspertów. Comiesięczne, bezpłatne spotkania dotyczą różnej tematyki i organizowane są w różnych miejscach Krakowa.