X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

Konferencja “Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników”

Jak nowe technologie wpływają na nasz rozwój, zachowania i procesy komunikacji społecznej? Jakie jest ich znaczenie dla diagnostyki i terapii psychologicznej? O tym już wkrótce na konferencji naukowej "Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników".

Konferencja “Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników”fot. bank zdjęć pexels.com

reklama


Już w dniach 19-20 kwietnia 2018, na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbędzie się konferencja “Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników” organizowana przez Ośrodek Badań nad Mediami. Wydarzenie jest skierowane do badaczy, którzy naukowo i praktycznie zajmują się związkami psychologii i mediów.

Czym jest cyberpsychologia?

Cyberpsychologia (cybernetyczna psychologia) to relatywnie nowy obszar badań dotyczący związków człowieka i technologii ujmowanych w perspektywie psychologicznej. Można przyjąć, iż wyłoniła się ona z subdysycypliny  psychologii, jaką jest psychologia mediów i komunikowania lub też stanowi specyficzny jej obszar związany z internetem, rzeczywistością wirtualną (RV), rzeczywistością rozszerzoną (AR), badaniami na doświadczeniem użytkownika (users experience),  sztuczną inteligencją, komunikacją człowiek-komputer, człowiek-awatar, człowiek-robot, immersją, teleobecnością, doświadczaniem 3D oraz wpływem cyfrowych reprezentacji ludzi i środowiska na rzeczywiste postawy i zachowania społeczne.

Wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii, opartych na interaktywności, wirtualności, sieciowości, cyfrowości, hipertekstualności, konwergencji i komunikacji online w czasie rzeczywistym – nastąpiła również specjalizacja w obrębie cyberpsychologii, głównie z uwagi na pięć głównych kryteriów:

a) typ medium: stąd wyróżniamy psychologię Internetu, psychologię gier wideo, psychologie wirtualnej rzeczywistości;

b) problem/zagadnienie: users experience, cyberprzemoc, patologiczne użytkowanie nowych technologii, sztuczna intelegencja, multiplikacja tożsamości online;

c) strategia użytkowania medium: immersja, teleobecność, networking, komunikacja wirtualna; etc.

d) zastosowania: poradnictwo internetowe, diagnoza i terapia psychologiczna, grupy wsparcia w internecie; e-learning i nauczanie na odległość, wpływ procesów digitalizacji danych, cyfrowych repozytoriów informacji oraz e-usług na życie współczesnego człowieka;

e) meta-poziom: postawy społeczne i zachowania wobec nowych technologii: cyberwykluczenie (przyczyny i skutki psychologiczne), cyberfobie, etc.

Przykładowe zjawiska i omawiane obszary

Z uwagi na związki cyberpsychologii z innymi subdysycyplinami psychologii można wskazać na następujące przykładowe zjawiska, o których opowiedzą prelegenci:

– psychologia rozwojowa: wpływ wysokich technologii na rozwój dziecka w aspekcie językowym, komunikacyjnym, poznawczym, emocjonalnym, społecznym; rola mediów cyfrowych w komunikacji międzygeneracyjnej;

– psychologia poznawcza: multitasking i efektywność w zakresie przetwarzania i zapamiętywania informacji;

– psychologia społeczna: wpływ technologii na procesy komunikacji społecznej, ekspresję emocji i uczuć, budowanie relacji; ze zjawisk niekorzystnych: agresja internetowa;

– psychologia kliniczna: rola nowych technologii w diagnostyce i terapii psychologicznej; poletiologiczne uwarunkowania patologicznego korzystania z mediów;

– psychologia zdrowia: profilaktyka zachowań regresywnych, ryzykownych i (auto)destrukcyjnych w cyberprzestrzeni;

– neuropsychologia: wpływ doświadczeń medialnych (przekazów wielokodowych, polimodalnych) na aktywację ośrodków mózgowych i szlaków neuronalnych;

– psychologia edukacji: znaczenie cyfrowych środowisk edukacyjnych dla rozwoju określonego typu umiejętności, kompetencji i wiedzy użytkowników, cyfrowe repozytoria wiedzy i informacji oraz ich rola w transferze idei oraz rozwoju osobowym jednostek;

– psychologia kulturowa: kulturowe uwarunkowania komunikacji medialnej oraz networkingu.

Tematyka konferencji

Miniaturyzacja, ekonomiczna dostępność nowych technologii oraz ich mobilność i kompatybilność z innymi mediami cyfrowymi, z kolei przyczyniają się do rozwoju charakterystycznych zjawisk, którym m.in. poświęcone zostanie wydarzenie. Należą do nich medialny ekshibicjonizm i voyeuryzm, cyberinwigilacja powiązana z cybeprzestępczością, cyberkontrolą oraz cybeseksualnością i cybererotyką, rozwój widoczności, transparentności medialnej, narcyzm, ideologii transformacji i kultury”selfie” (self-made man), a także społeczeństwo i społeczności zatomizowanych (disconneted society). Co ciekawe, planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Polecamy raport

Raport redakcji SOCIALPRESS

Reklama

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się na bezpłatny newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail