X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

Ruszył Narodowy Spis Powszechny. Jak dokonać samospisu przez internet?

Wystartował Narodowy Spis Powszechny, w którym udział jest obowiązkowy. Podpowiadamy, jak wziąć w nim udział przez internet i jakie pytania mogą się pojawić. 

Ruszył Narodowy Spis Powszechny. Jak dokonać samospisu przez internet?źródło: shutterstock.com

reklama


Dziś, czyli 1 kwietnia, rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jak wyjaśnia GUS za encyklopedią PWN, jest to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności. Ma ono na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Pytania zadawane w ramach spisu pomagają ustalić, ilu nas jest, kim jesteśmy i jak żyjemy.

Obowiązek udziału

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Warto wiedzieć, że każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis. Polega on na uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba objęta tym obowiązkiem nie może dopełnić dokonać samospisu online, dane są zbierane poprzez wywiad telefoniczny lub w formie wywiadu bezpośredniego z rachmistrzem spisowym.

Obowiązkiem spisowym są objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego.

Odmowa udziału w nim wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

źrodło: unsplash.com

Jakie informacje są zbierane w ramach NSP 2021?

W ramach spisu gromadzone będą dane na temat:

 • charakterystyki demograficznej osób (płci, wieku, adresu zamieszkania, stanu cywilnego, kraju urodzenia oraz kraju posiadanego obywatelstwa),
 • aktywności ekonomicznej (bieżącego statusu aktywności zawodowej tj. pracujący, bezrobotny, bierni zawodowo, lokalizacji miejsca pracy, rodzaju działalności zakładu pracy, wykonywanego zawodu, statusu zatrudnienia, wymiaru czasu pracy, rodzaju źródła utrzymania osób, rodzajów pobieranych świadczeń),
 • poziomu wykształcenia,
 • niepełnosprawności (samooceny niepełnosprawności, prawnego orzeczenia o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, stopnia niepełnosprawności, grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności),
 • migracji wewnętrznych i zagranicznych (okresu zamieszkania w obecnej miejscowości, miejsca poprzedniego zamieszkania w kraju, miejsca zamieszkania rok przed spisem, faktu przebywania kiedykolwiek za granicą, roku przyjazdu /powrotu do Polski oraz kraju zamieszkania za granicą – dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą, kraju przebywania i roku wyjazdu z Polski – dla osób przebywających czasowo za granicą)
 • charakterystyki etniczno-kulturowej (narodowości – przynależności narodowej lub etnicznej, języka, którym posługują się osoby w kontaktach domowych, wyznania – przynależność do wyznania religijnego)
 • gospodarstw domowych i rodziny (stopnia pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego, tytułu prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania)
 • stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych – mieszkań i budynków (rodzaju pomieszczeń mieszkalnych, stanu zamieszkania mieszkania, własności mieszkania, liczby osób w mieszkaniu, powierzchni użytkowej mieszkania, liczby izb w mieszkaniu, wyposażenia mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne, rodzaju stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania, tytułu prawnego zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe, rodzaju budynku, w którym znajduje się mieszkanie, stanu zamieszkania budynku, wyposażenia budynku w urządzenia techniczne, powierzchni użytkowej mieszkań w budynku, liczby izb w budynku, własności budynku, liczby mieszkań w budynku, roku wybudowania budynku)

Jak dokonać samospisu internetowego?

Osoby zobowiązane do samospisu na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych mogą uzupełnić wymagane dane w interaktywnej aplikacji. Jest ona dostępna na stronie internetowej GUS.

Logowanie odbywa się za pomocą:

 • login.gov.pl, czyli profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej,
 • numeru PESEL i nazwiska rodowego matki,
 • użycia adresu email – metoda ta przeznaczona dla cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL, którzy w dniu 31 marca 2021 r. zamieszkiwali stale lub przebywali czasowo na terenie Polski.

Każdy dokonujący samospisu jest uwierzytelniany w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się korzysta z unikalnego hasła, a aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy właściwie wypełnia ona rubryki.

Przed dokonaniem samospisu internetowego można skorzystać z aplikacji w wersji demo, aby zobaczyć jego przebieg.

Gromadzone dane

Administratorem zbieranych danych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wdrożył on odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych było zgodne z rozporządzeniami. Dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, a osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy i trwa od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Źródło: na podstawie informacji GUS

Reklama

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się na bezpłatny newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail