X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

Na czym polega faktoring odwrotny i kiedy warto go wybrać?

Faktoring odwrotny to usługa, która stanowi przeciwieństwo klasycznego faktoringu. Najczęściej decydują się na nią przedsiębiorstwa, które oczekują rozwiązania problemów, związanych z brakiem potrzebnych środków finansowych. Czym dokładnie jest faktoring odwrotny i jakie wiążą się z nim korzyści?

Na czym polega faktoring odwrotny i kiedy warto go wybrać?Na czym polega faktoring odwrotny? / fot. mat. partnera

Artykuł partnera

Faktoring odwrotny – na czym polega?

Faktoring odwrotny jest jedną z wielu form finansowania przedsiębiorstwa. Aby móc zrozumieć na czym polega, warto wyjaśnić czym w ogóle jest faktoring w postaci tradycyjnej.

To usługa, polegająca na nabyciu przez faktora od podmiotu gospodarczego wierzytelności z tytułu sprzedaży usług lub towarów.

Nieterminowa spłata należności przez kontrahentów to ogromny problem dla przedsiębiorców. Naprzeciw problemom wychodzi jednak usługa faktoringu, który stanowi swego rodzaju zabezpieczenie.

Choć dla większości klientów najbardziej znany jest faktoring klasyczny, coraz większym zainteresowaniem cieszy się model faktoringu odwrotnego. Polega on na zapłacie przez faktora środków należnych dostawcom wówczas, gdy przedsiębiorca przedstawi fakturę oraz potwierdzenie spełnienia warunków umowy. Faktorant zobowiązany jest do zapłaty wykupu kwoty faktury faktorowi w uzgodnionym terminie. Przedsiębiorca ma możliwość zamówić więcej produktów czy też usług, które są niezbędne do funkcjonowania firmy i nie musi natychmiast za nie płacić.

Stroną umowy faktoringowej jest w tej sytuacji przedsiębiorca. Na nim spoczywa obowiązek uiszczenia opłat administracyjnych i odsetek związanych z finansowaniem, dlatego właśnie instytucja faktoringowa nie poddaje ocenie sytuacji finansowej dostawcy. Sprawdza natomiast przedsiębiorcę i określa jakiej wysokości zobowiązania jest w stanie spłacić.

Faktoring odwrotny – możliwości finansowania

Jak już wcześniej wspomnieliśmy – w faktoringu tradycyjnym faktor bada wypłacalność odbiorców usługi czy towaru. W przypadku faktoringu odwrotnego – płatnikiem ostatecznym jest nabywca usługi lub towaru – firma, która zawiera umowę odwróconego faktoringu z faktorem. To, czy przyznany zostanie jej limit finansowania i w jakiej konkretnie wysokości zależy od kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa, które mają względem ZUS i US jakiekolwiek zaległości bądź wpisane są do Krajowego Rejestru Dłużników – nie mają dużych szans na możliwość skorzystania z faktoringu odwrotnego. W tym przypadku odpowiednim rozwiązaniem, umożliwiającym uzyskanie finansowania, jest np. ustanowienie zabezpieczeń rzeczowych.

Dla kogo przeznaczony jest faktoring odwrotny?

Faktoring odwrócony sprawdzić się może w wielu różnych branżach. Będzie się opłacać w przedsiębiorstwach, które współpracują ze stałymi dostawcami z krótkimi terminami płatności za usługi lub towary bądź tych, którzy oczekują płatności w gotówce. Faktoring odwrotny to dogodne rozwiązanie w momencie, gdy dostawca – za przedterminową zapłatę – proponuje rabaty za towary lub usługi. Istnieje prawdopodobieństwo, że pomimo odsetek, które należy zapłacić faktorowi za usługę, rozwiązanie to będzie wypadać cenowo korzystniej, niż kupno w formie standardowej.

Korzyści z faktoringu odwrotnego

Przedsiębiorcy decydują się skorzystać z faktoringu odwrotnego najczęściej dlatego, iż pomaga to w utrzymaniu płynności finansowej. Rozwiązanie to sprawia, że zarówno dostawca, jak i kupujący znajdują się w dogodnej dla siebie sytuacji – odbiorca może liczyć na poprawę rentowności sprzedaży, z kolei dostawca – nie musi martwić się ryzykiem kredytowym.

Poprawa rentowności

To jeden z najczęstszych powodów wyboru faktoringu odwróconego. Przedterminowe zapłaty często doceniane są rabatami, które oferują dostawcy. Faktoring odwrócony przychodzi z pomocą w momencie, kiedy nabywca nie może zrealizować płatności we wcześniejszym terminie z powodu braku środków.

Aby określić stopień opłacalności faktoringu należy porównać koszt usługi faktoringowej z kosztem kredytu kupieckiego. Jeśli to faktoring jest tańszy – warto rozważyć, czy należy z niego skorzystać.

Zmniejszenie ryzyka kredytowego

Mniejsze ryzyko kredytowe to ogromna korzyść głównie z punktu widzenia dostawcy. Odbiorca może realizować zakupy poprzez faktoring, natomiast dostawca przenosi ryzyko na zewnątrz, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

Inne korzyści związane z faktoringiem odwrotnym

Faktoring odwrotny wiąże się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorców. Są nimi m.in.:
• możliwość otrzymania rabatów u dostawców w związku z dokonywaniem natychmiastowych płatności,
• bieżące zobowiązania firmy (np. należności dla ZUS czy US) regulowane są szybciej i łatwiej – dzięki zwiększeniu możliwości finansowych,
• wydłużenie czasu na regulowanie zobowiązań,
• eliminacja konieczności weryfikacji umów handlowych,
• możliwość poprawy wizerunku firmy, dzięki dokonywaniu przedterminowych płatności.

Faktoring odwrotny to możliwość regulowania należności w terminie. To sprawia, że przedsiębiorca może ulokować wolne środki w dowolny sposób, np. przeznaczyć je na inwestycje wpływające na rozwój firmy. Ponadto, poprawie może ulec płynność finansowa.

Koszty faktoringu odwrotnego

Ile kosztuje faktoring odwrócony? Cena tej usługi nie odbiega znacząco od metody tradycyjnej. W koszt wliczone są odsetki od środków, które zostały wypłacone. Jest to prowizja wyrażona procentowo, wyliczona na podstawie wartości wierzytelności, wyrażonej brutto. Oprocentowanie rat faktoringowych zależy od kwoty finansowania, na którą zdecyduje się faktorant. Faktor zapewnia faktorantowi limit faktoringowy w wysokości ustalonej podczas przygotowywania umowy. Im jest większy, tym więcej pieniędzy może od przeznaczyć na zakupy firmowe.

Do opłat związanych z faktoringiem należą również:

• prowizja przygotowawcza – jednorazowa opłata, której wysokość zależna jest od przyznanego limitu – im wyższy, tym procent prowizji jest niższy,
• opłaty i prowizje dodatkowe – w przypadku m.in. zmiany warunków umowy – jeśli takowa nastąpiła,
• prowizja od wartości przekazywanych faktur.
Zarówno odsetki, jak i prowizję, uznać można jako koszt uzyskania przychodu.

Faktoring odwrotny – rozliczanie

Metoda księgowania faktoringu odwrotnego zależna jest od rodzaju umowy, którą przedsiębiorca zawarł z firmą faktoringową. Zazwyczaj wpływ transakcji faktoringowych podobny jest do przelewu wierzytelności. W księgach zapisywane są po pasywnej stronie bilansu). Faktorant jest dłużnikiem dostawców, natomiast zawarcie umowy faktoringowej przenosi zobowiązania wobec dostawców na zobowiązania wobec faktora – to właśnie z nich przedsiębiorca ma obowiązek uregulować rachunki.

Faktoring odwrotny daje możliwość spłacania należności w terminie. Dzięki temu przedsiębiorstwo umacnia lub buduje wizerunek rzetelnego partnera biznesowego. Faktoring ten stanowi źródło finansowania bieżącej działalności. Może być z wykorzystywany przez przedsiębiorstwa z segmentu B2C oraz organizacje, które nie oferują swoim kontrahentom odroczonych terminów płatności.

Artykuł partnera

Reklama

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się na bezpłatny newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail