X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

Social media w firmach usprawniają komunikację i budują relacje między pracownikami

Social media w firmach usprawniają komunikację i budują relacje między pracownikami

reklama


Badanie dotyczące wykorzystywania mediów społecznościowych wewnątrz organizacji przeprowadziła firma RR Communication Consulting. Respondentami były osoby odpowiedzialne w firmach za komunikację.

Okazuje się, że ponad połowa (55%) działających na polskim rynku firm nie stosuje mediów społecznościowych w wewnętrznej komunikacji. Jakie są tego przyczyny? Zdecydowanie najczęściej deklarowano brak takiej potrzeby. Inne przewijające się odpowiedzi to brak odpowiedniej osoby lub działu, którzy byliby odpowiedzialni za wdrażanie i nadzorowanie tego typu komunikacji oraz niechęć zarządu.

fot. RR Communication Consulting

Z kolei spośród tych firm, które wdrożyły w komunikacji wewnętrznej rozwiązania oparte o media społecznościowe zadowolenie ze sposobu w jaki funkcjonują wyraziło 74% firm. Odmiennego zdania było zaledwie 10% respondentów, a 16% było niezdecydowanych. Warto też zaznaczyć, że odsetek firm, które wykorzystują w ten sposób social media był wyższy w przypadku dużych firm. Nie odnotowano natomiast różnic w korzystaniu z mediów społecznościowych w wewnętrznej organizacji między firmami polskimi a oddziałami zagranicznych korporacji.

Jakie cele przyświecają firmom, które decydują się na wdrożenie social mediów w komunikacji wewnętrznej? Najczęściej chodzi o usprawnienie komunikacji oraz o dodanie nowego kanału do przekazywania informacji. Warto jednocześnie zauważyć, że powyższe 2 cele częściej wskazywały firmy, które zatrudniają poniżej 1000 pracowników. W przypadku większych firm wzrasta rola social mediów jako narzędzia do wzmacniania relacji między pracownikami.

fot. RR Communication Consulting

Jako korzyści stosowania mediów społecznościowych w wewnętrznej komunikacji najczęściej wskazywano to co było celem ich wdrożenia – przekazywanie informacji i przyspieszenie komunikacji. Inne przewijające się odpowiedzi to uwzględnianie zdania pracowników, wzmacnianie relacji między pracownikami oraz wzmacnianie ich zaangażowania.

Firmy, które już teraz wykorzystują social media w wewnętrznej komunikacji 2 razy częściej deklarowały chęć rozwijania tego typu rozwiązań. Takie zdanie wyraziło 67% ankietowanych. Wśród firm, które nie wdrożyły mediów społecznościowych w wewnętrznej organizacji 69% nie planuje tego robić w najbliższej przyszłości.

Większa zgodność występowała w przypadku odpowiedzi na pytanie o to jak zmieni się rola social mediów w wewnętrznej komunikacji. 79% korzystających i 59% niekorzystających firm jest zdania, że będzie się ona zwiększać.

Działem, który najczęściej odpowiada w firmach za media społecznościowe jest dział PR (29%). W wielu firmach jest to dział komunikacji (26%), a w jeszcze innych dział IT (17%) lub HR (16%).

Warto na koniec zwrócić uwagę co respondenci rozumieli jako “media społecznościowe”. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią wśród tych, którzy deklarowali wdrożenie w firmie tego typu rozwiązań był intranet (45%). Warunkiem uznania go jednak za medium społecznościowe były: możliwość dodawania komentarzy przez pracowników, wymiany opinii i informacji oraz tworzenia profili osobistych. Inne społecznościowe kanały wymiany informacji to forum (14%), portal pracowniczy (13%) oraz komunikator (11%). Portale społecznościowe wskazało 8% ankietowanych.

W badaniu wzięły udział 154 firmy. Badanie było przeprowadzone w formie wywiadów telefonicznych z osobami odpowiedzialnymi za komunikację wewnętrzną w lipcu i sierpniu 2012 r. Wśród respondentów 51% stanowiły firmy krajowe, a 49% było polskimi oddziałami międzynarodowych korporacji. Badanie było zrealizowane we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu).

Promuj biznes na łamach SOCIALPRESS.pl!

Zobacz możliwości reklamy w portalu

Reklama


Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się na bezpłatny newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail