X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

Social media w firmach usprawniają komunikację i budują relacje między pracownikami

Social media w firmach usprawniają komunikację i budują relacje między pracownikami

reklama


Badanie dotyczące wykorzystywania mediów społecznościowych wewnątrz organizacji przeprowadziła firma RR Communication Consulting. Respondentami były osoby odpowiedzialne w firmach za komunikację.

Okazuje się, że ponad połowa (55%) działających na polskim rynku firm nie stosuje mediów społecznościowych w wewnętrznej komunikacji. Jakie są tego przyczyny? Zdecydowanie najczęściej deklarowano brak takiej potrzeby. Inne przewijające się odpowiedzi to brak odpowiedniej osoby lub działu, którzy byliby odpowiedzialni za wdrażanie i nadzorowanie tego typu komunikacji oraz niechęć zarządu.

fot. RR Communication Consulting

Z kolei spośród tych firm, które wdrożyły w komunikacji wewnętrznej rozwiązania oparte o media społecznościowe zadowolenie ze sposobu w jaki funkcjonują wyraziło 74% firm. Odmiennego zdania było zaledwie 10% respondentów, a 16% było niezdecydowanych. Warto też zaznaczyć, że odsetek firm, które wykorzystują w ten sposób social media był wyższy w przypadku dużych firm. Nie odnotowano natomiast różnic w korzystaniu z mediów społecznościowych w wewnętrznej organizacji między firmami polskimi a oddziałami zagranicznych korporacji.

Jakie cele przyświecają firmom, które decydują się na wdrożenie social mediów w komunikacji wewnętrznej? Najczęściej chodzi o usprawnienie komunikacji oraz o dodanie nowego kanału do przekazywania informacji. Warto jednocześnie zauważyć, że powyższe 2 cele częściej wskazywały firmy, które zatrudniają poniżej 1000 pracowników. W przypadku większych firm wzrasta rola social mediów jako narzędzia do wzmacniania relacji między pracownikami.

fot. RR Communication Consulting

Jako korzyści stosowania mediów społecznościowych w wewnętrznej komunikacji najczęściej wskazywano to co było celem ich wdrożenia – przekazywanie informacji i przyspieszenie komunikacji. Inne przewijające się odpowiedzi to uwzględnianie zdania pracowników, wzmacnianie relacji między pracownikami oraz wzmacnianie ich zaangażowania.

Firmy, które już teraz wykorzystują social media w wewnętrznej komunikacji 2 razy częściej deklarowały chęć rozwijania tego typu rozwiązań. Takie zdanie wyraziło 67% ankietowanych. Wśród firm, które nie wdrożyły mediów społecznościowych w wewnętrznej organizacji 69% nie planuje tego robić w najbliższej przyszłości.

Większa zgodność występowała w przypadku odpowiedzi na pytanie o to jak zmieni się rola social mediów w wewnętrznej komunikacji. 79% korzystających i 59% niekorzystających firm jest zdania, że będzie się ona zwiększać.

Działem, który najczęściej odpowiada w firmach za media społecznościowe jest dział PR (29%). W wielu firmach jest to dział komunikacji (26%), a w jeszcze innych dział IT (17%) lub HR (16%).

Warto na koniec zwrócić uwagę co respondenci rozumieli jako “media społecznościowe”. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią wśród tych, którzy deklarowali wdrożenie w firmie tego typu rozwiązań był intranet (45%). Warunkiem uznania go jednak za medium społecznościowe były: możliwość dodawania komentarzy przez pracowników, wymiany opinii i informacji oraz tworzenia profili osobistych. Inne społecznościowe kanały wymiany informacji to forum (14%), portal pracowniczy (13%) oraz komunikator (11%). Portale społecznościowe wskazało 8% ankietowanych.

W badaniu wzięły udział 154 firmy. Badanie było przeprowadzone w formie wywiadów telefonicznych z osobami odpowiedzialnymi za komunikację wewnętrzną w lipcu i sierpniu 2012 r. Wśród respondentów 51% stanowiły firmy krajowe, a 49% było polskimi oddziałami międzynarodowych korporacji. Badanie było zrealizowane we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu).

Reklama

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się na bezpłatny newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail