X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

Korzystasz z internetu? Masz prawo ściągać filmy, dzielić się muzyką i kopiować książki!

Korzystasz z internetu? Masz prawo ściągać filmy, dzielić się muzyką i kopiować książki!

reklama


“Prawo kultury” to najnowsza kampania społeczna organizowana przez Fundację Nowoczesna Polska. Jej celem jest poszerzenie świadomości użytkowników kultury w zakresie przysługujących im praw i wolności, które zawarte są w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Idea przedsięwzięcia zawarta jest w trzech krótkich hasłach:

  • Mam prawo kopiować książki.
  • Mam prawo ściągać filmy.
  • Mam prawo dzielić się muzyką.

Wskutek niskiej świadomości prawnej wielu odbiorców kultury nie wie, że tego typu czynności, błędnie uważane powszechnie za wykroczenia, są całkowicie legalne w świetle wspomnianej wyżej ustawy. Powyższe hasła zostały ujęte w dymki komiksowe i przyklejone na szyby wagonów warszawskiego metra. Każda naklejka zawiera odesłanie do strony internetowej kampanii. Tam z kolei znajdziemy szczegółowe wyjaśnienie dotyczące każdego z przedstawionych na naklejkach praw przysługujących użytkownikom kultury wraz z podstawą prawną.

Nie każdy użytkownik kultury wie co kryje się za bardzo często przytaczanym terminem „dozwolony użytek”. W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych poświęcono mu cały Oddział 3. Bardzo ważną rolę odgrywa przy tym treść art. 23, którego brzmienie jest następujące:

Art. 23.
1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektonicznourbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Jak widać dozwolony użytek obejmuje również dzielenie się utworami z rodziną oraz osobami, z którymi pozostajemy w stosunkach towarzyskich. Niestety nie wszyscy użytkownicy kultury są tego świadomi, stąd też cała idea przyświecająca kampanii.

Kampanię wspierają działacze społeczni i osoby związane z ruchem na rzecz wolnej kultury. Wśród nich znajdziemy m.in. prawnika i publicystę Piotra Waglowskiego (autora bloga VaGla), literaturoznawczynię Aleksandrę Sekułę (redaktorkę serwisu Wolne Lektury) oraz Marcina Cisłę, szerzej znanego jako DJ Kwazar. Zdjęcia z ich wizerunkami na tle dymków w warszawskim metrze znalazły się już na stronie internetowej kampanii oraz facebookowym fanpejdżu Fundacji Nowoczesna Polska.

Marcin Cisło aka DJ Kwazar / fot.: Marek Stępniowski/CC BY-SA 3.0

fot.: Marek Stępniowski/CC BY-SA 3.0

Piotr "VaGla" Waglowski / fot.: Marek Stępniowski/CC BY-SA 3.0

Prowadzący kampanię zachęcają również do wysyłania własnych fotografii na tle dymków – najciekawsze mają zostać opublikowane. Kampania ma potrwać do 30 grudnia. Więcej informacji na stronie prawokultury.pl.

Reklama

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się na bezpłatny newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail