X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

Blogerzy i vlogerzy założyli własne stowarzyszenie

Blogerzy i vlogerzy założyli własne stowarzyszenie

reklama


Polskie Stowarzyszenie Blogerów i Vlogerów (PSBV) założono oficjalnie 18 stycznia. W spotkaniu założycielskim PSBV uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli świata blogo- i vlogosfery.

Jak przekonują twórcy Stowarzyszenia na jego stronie internetowej, celem, jakiemu ma służyć PSBV jest stworzenie platformy do dyskusji, wymiany doświadczeń i wspierania się wzajemnego blogerów ponad podziałami, a także umożliwiać realizację konkretnych działań na rzecz wszystkich blogerów i vlogerów, ale też każdego twórcy z osobna.

Ich zdaniem założenie formalnej struktury, posiadającej osobowość prawną jest naturalnym krokiem w rozwoju blogosfery w naszym kraju. Dzięki temu środowisko blogerów zyska wiarygodność w kontaktach zewnętrznych i lepiej przyczyni się do budowy i promocji pozytywnego wizerunku blogosfery.

Warto przy tej okazji przytoczyć cele statutowe Stowarzyszenia:

II. MISJA I CELE

§ 5

Misją Stowarzyszenia jest działanie dla dobra wspólnego poprzez wspieranie rozwoju środowiska blogerów i vlogerów w Polsce.

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Edukacja w zakresie działań związanych z praktyką prowadzenia działań publikacyjnych w internecie.

2. Ochrona wolności słowa i pluralizmu poglądów wyrażanych w internecie.

3. Ustanawianie i propagowanie najwyższych standardów etycznych w działalności blogerskiej, vlogerskiej i publikacyjnej.

4. Integracja środowiska blogerów oraz vlogerów w Polsce.

5. Propagowanie wizerunku blogerów i vlogerów jako wiarygodnych partnerów społecznych.

Jak Stowarzyszenie chce je realizować? Odpowiedź przynosi § 7 statutu:

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

1. Organizację szkoleń, seminariów, staży i konferencji.

2. Animowanie wymiany doświadczeń pomiędzy blogerami oraz vlogerami w Polsce i za granicą.

3. Promocję dobrych praktyk w zakresie blogowania oraz vlogowania i realizacji inicjatyw obywatelskich.

4. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz publicznych, mediów i społeczeństwa we wszystkich ważnych dla środowiska sprawach.

5. Prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia w toku prac legislacyjnych nad aktami prawnymi dotyczącymi działań blogerskich, vlogerskich, publikacji i funkcjonowania mediów.

6. Udzielanie pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia w sprawach wynikłych w związku z wykonywaniem działalności blogerskiej lub vlogerskiej.

7. Prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej i publikacyjnej.

8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

9. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego we wszystkich działaniach wymienionych w ust. 1-7.

Członkostwo

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, przy czym osoby prawne mogą być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Pozostałe kategorie członków to zwyczajni i honorowi.

Osoba chcąca zostać członkiem zwyczajnym musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąc pozbawioną praw publicznych, a ponadto (a może przede wszystkim) musi być blogerem, vlogerem lub w inny sposób publikować treści w internecie, o ile czuje się członkiem środowiska blogerskiego/vlogerskiego.

Znani blogerzy twarzą Stowarzyszenia

Warto zaznaczyć, że w składzie organów Stowarzyszenia znalazły się bardzo znane postaci świata blogo- i vlogosfery. Członkami zarządu są m.in. Natalia Hatalska i Karol Paciorek (lekko stronniczy), w składzie Komisji Etyki znalazł się Kuba Jankowski (do niedawna prowadzący program “Matura to bzdura”), a w składzie Komisji rewizyjnej Dorota Zawadzka, szerzej znana jako “Superniania”.

Podzielona blogosfera?

Ponadto przedsięwzięcie poparli m.in. Maciej Budzich (mediafun) i Jessica Mercedes (Jemerced). Bardziej wstrzemięźliwy jest Tomek Tomczyk, czyli popularny Kominek. Nie będzie zresztą przesady w stwierdzeniu, że nie wszystkim przypadła do gustu idea powołania Stowarzyszenia.

Zróżnicowane reakcje odnośnie całej inicjatywy szybko spotkały się z odzewem głównych zainteresowanych. Kilka swoich argumentów na odparcie tez głoszonych przez przeciwników PSBV przytoczyła na blogu wspomniana Hatalska. Swój filmik nagrał również Karol Paciorek.

Czy tego typu struktura jest potrzebna na polskim rynku? Wszystko będzie oczywiście zależało od tego, jak intensywnie będzie działać Stowarzyszenie. Póki co nie wiemy, jakie będą pierwsze projekty prowadzone przez PSBV. Cele są bardzo ambitne, a jeszcze ambitniej prezentuje się lista środków, za pomocą których Stowarzyszenie chce je realizować. Dla niektórych istotne mogą być działania związane z prawnymi aspektami funkcjonowania blogosfery, czyli opiniowanie projektów aktów prawnych czy świadczenie pomocy prawnej blogerom. Inni z kolei ze szczególną uwagę będą śledzili działania w zakresie edukacji. Ciekawie, przynajmniej na papierze, wyglądają również zapowiedzi współpracy z międzynarodowym środowiskiem blogerów.

W celu dołączenia do Stowarzyszenia należy wysłać maila na adres zapisy@psbv.pl.

PSBV posiada własny fan page oraz profil na Twitterze.

Reklama

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się na bezpłatny newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail