X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

Jak zmieni się podejście do ochrony danych osobowych?

Jakie będą najważnejsze zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych w 2018 roku? Co stanie się z danymi w świecie cyfrowym? Dowiemy się tego z konferencji "ROK DO RODO. PRAWO - BIZNES - ORGANIZACJA. Wszystkie aspekty ochrony danych osobowych po 25.05.2018".

Jak zmieni się podejście do ochrony danych osobowych?fot. materiały prasowe

reklama


Wkrótce czeka nas szeroka reforma przepisów o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych zmieni w sposób znaczący dotychczasowe podejście do ochrony danych. Jego celem jest przede wszystkim wzmocnienie zaufania konsumentów do ochrony danych i e-usług, stąd wprowadzenie nowych obowiązków dla podmiotów przetwarzających dane i nowych uprawnień dla podmiotów danych. Przetwarzającym dane pozostał rok na dostosowanie i wdrożenie wytycznych unijnego rozporządzenia. Niestosowanie się do nich może oznaczać odpowiedzialność finansową – kary administracyjne nawet do 20 000 000 euro lub cywilną – gdyż osoby, których dane dotyczą, będą miały prawo do żądania zadośćuczynienia za naruszenie wobec nich nowych przepisów.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB oraz Patron merytoryczny, kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland
serdecznie organizują konferencję  “ROK DO RODO. PRAWO-BIZNES-ORGANIZACJA. Wszystkie aspekty ochrony danych osobowych po 25.05.2018”, podczas której przybliżone zostaną wszelkie zagadnienia związane z RODO, omówimy najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień GIODO.

Program konferencji

Program spotkania opiera się na najważniejszych aspektach związanych z RODO:
> Głównych celach i założeniach reformy ochrony danych w UE prowadzących do umocnienia prawa do prywatności,
> Nowych rolach inspektora ochrony danych osobowych, jego statusie i zadaniach oraz zmianach mogących wpłynąć na różnych administratorów danych osobowych
> Nowych obowiązkach administratora danych osobowych
> Znaczeniu zaostrzenia kar za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych – zasadach ich nakładania i wysokości
> Najważniejszych zmianach, jakie niesie ze sobą unijne rozporządzenie, w tym nowych zagadnieniach, m.in. o pojęciu profilowania, prawie do bycia zapomnianym, systemie “one stop shop”
> Zasadach przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniu danych osobowych szczególnych kategorii, prawach przysługujących osobom, w tym prawie do poprawiania, usunięcia danych i prawie do ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
> Przetwarzaniu danych przez podmiot przetwarzający dane na zlecenie
> Zasadach przekazywania danych do państw trzecich
> Zadaniach i roli organu nadzorczego GIODO
> Ochronie danych osobowych pozwalającej na utrzymanie wiarygodności u swoich klientów i kontrahentów

Uczestnicy konferencji wysłuchają prezentacji na temat wyzwań i możliwości jakie niesie RODO dla polskich przedsiębiorców oraz o tym, jaką perspektywe zmian niesie za sobą wdrażanie ogólnego rozporządzenia do polskiego porządku prawnego. W drugim dniu eksperci opowiedzą m.in o profilowaniu konsumentow w świecie RODO, danych osobowych w świecie cyfrowym oraz cloud computingu a RODO. Pierwsze trzy panele tematyczne będą transmitowane na żywo na profilu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego.

Dla kogo?

Spotkanie będzie szczególnie przydatne dla administratorów bezpieczeństwa informacji, osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmie, osób pełniących funkcję Compliance Officera, dyrektorów i kierowników ds. CRM i IT, dyrektorów działów marketingu, HR, specjalistów z zakresu kadr oraz szkoleń, dyrektoroów, managerów oraz specjalistów E-Commerce. Ważną wiedzę wyniosą z niej wszystkie osoby zajmujące się ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych, kierujące projektami związanymi z przetwarzaniem danych (informacji) oraz prawnicy wewnętrzni (In – house lawyers).

Integralną częścią konferencji jest sesja networkingowa, w czasie której uczestnicy będą mogli porozmawiać zarówno na tematy biznesowe, jaki mniej oficjalne, nawiązać nowe relacje i wymienić doświadczenia z prelegentami.

Pełny plan konferencji dostępny pod adresem: rokdorodo.evenea.pl

Portal Social Press jest patronem medialnym wydarzenia. 

Reklama

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się na bezpłatny newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail