X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

Prawo autorskie w Internecie: wykorzystanie utworów w działaniach marketingowych

Prawo autorskie w Internecie: wykorzystanie utworów w działaniach marketingowych

reklama


Uzyskania licencji wymagają wówczas wszystkie znane formy korzystania z utworu, w tym:

 • kopiowanie utworu przy zastosowaniu różnych technik zwielokrotniania w ramach przygotowywania materiałów marketingowych – w tym m.in. techniki cyfrowej,
 • wprowadzanie do obrotu materiałów marketingowych zawierających utwory,
  pozostałe formy rozpowszechniania materiałów marketingowych zawierających utwory, w tym ich publiczne wykonanie,
 • wystawienie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym – w tym udostępnianie materiałów w serwisach internetowych, za pomocą telefonii mobilnej i innych środków porozumiewania się na odległość.

Działania reklamowe skutkują słabszą więzią twórcy z utworem

Eksploatacja utworów w materiałach marketingowych powinna odbywać się także z poszanowaniem autorskich praw osobistych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku utworów przeznaczonych do wykorzystania w celach promocyjno-reklamowych więź twórcy z utworem – podlegająca ochronie w ramach autorskich praw osobistych – jest w praktyce słabsza. W szczególności typowe dla tego rodzaju utworów jest ich anonimowe wykorzystywanie. Ze względów ostrożnościowych kwestia zasad eksploatacji utworu z tego punktu widzenia powinna być jednak przedmiotem stosownego uregulowania w umowie zawartej z twórcą.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wyróżnia szczególnego typu utworów związanych działalnością marketingową – utworów marketingowych, reklamowych ani promocyjnych. Materiały przeznaczone do celów marketingowych są najczęściej niejednorodne i mogą obejmować różne kategorie utworów, w tym przede wszystkim utwory wyrażone słowem, plastyczne, fotograficzne, muzyczne, słownomuzyczne i audiowizualne.

Slogany nie są utworami

Nie inaczej jak w przypadku innych dóbr intelektualnych, ochronie prawnoautorskiej podlegają jedynie te materiały marketingowe i ich elementy, które stanowią rezultat działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Poza zakresem tej ochrony pozostają idee, koncepcje, pomysły marketingowe jako takie, gdyż monopol autorski obejmuje jedynie oryginalną formę wyrażenia, w jakiej dane koncepcje są wyrażone. Z tego względu najczęściej nie stanowią utworów slogany reklamowe, co nie wyklucza ich ochrony na podstawie innych aktów prawnych niż prawo autorskie, w szczególności na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Pages: 1 2

 • achid

  A ja i tak ciągle się zastanawiam nad taką rzeczą:
  Jeżeli wykorzystuję kupioną wersję instrumentalną utworu muzyki pop i wykorzystuję ją w filmie, który jest projektem na konkurs i mogę wygrać za to pieniądze, to czy powinienem taką sytuację zgłosić do ZAiKS od razu czy w momencie jeśli projekt faktycznie wygra? A jeśli go jeszcze trochę ucinam i poprawiam to czy nie traci to prawa autorskiego?

 • Pytanie, w jaki sposób nabyłeś utwór. Jeśli jest to np. CD kupione w Empiku, masz prawa tylko do prywatnego użytku. Jeśli kupiłeś utwór np. na jakimś stocku z muzyką, zakres praw do wykorzystania takiego utworu jest określany w momencie zakupu. Może to być użytek komercyjny, prywatny, wprowadzanie zmian w utworze, itp.

Reklama

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się na bezpłatny newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail