X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

SAR zbadał wysokość płac w branży marketingowej

SAR zbadał wysokość płac w branży marketingowej

reklama


Poziomy wynagrodzeń

Analizę wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji reklamowych, agencji mediowych oraz agencji evetowych, przeprowadziła na zlecenie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR firma IDEA! Management Consulting – we współpracy z Towers Watson Data Services.

W roku 2014 opracowano rynkową wycenę 77 stanowisk w agencjach reklamowych, 53 w agencjach mediowych oraz 6 dla stanowisk o specjalizacji eventowej.

W agencjach reklamowych odnotowano przeciętny wzrost wynagrodzeń całkowitych pomiędzy rokiem 2013 i 2014 o 1,8%, aczkolwiek nie dotyczy on wszystkich stanowisk. Porównanie dla poszczególnych ról w firmach wskazuje bowiem, iż w agencjach reklamowych przeciętna płaca wzrosła dla 53% stanowisk wycenionych również przed rokiem, spadła dla 40% stanowisk a dla 7% pozostała bez zmiany. W agencjach mediowych przeciętny wzrost wynagrodzeń całkowitych wyniósł pomiędzy rokiem 2013 i 2014 o 2,7%.

Również w przypadku tych firm wzrosty nie dotyczą wszystkich stanowisk, lecz tylko 51% spośród badanych; dla 34% przeciętna płaca w roku 2014 spadła w porównaniu z rokiem poprzednim, a dla 15% pozostała na tym samym poziomie. Porównywane rok do roku wynagrodzenie całkowite obejmowało stawki zasadnicze oraz premie i nagrody.

Stawki godzinowe

Badanie SKM SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych. Rozumie się przez to pojęcie – stawkę cennikową dla danego stanowiska, prezentowaną klientom agencji reklamowej lub agencji mediowej na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu – jest to wartość za godzinę pracy wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

Zgodnie z wynikami badania, stawki godzinowe przeciętnie – dla całego rynku, nie uległy zmianie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, co oznacza powstrzymanie obserwowanej jeszcze przed rokiem dynamiki spadkowej.

Dla 44 stanowisk, aktualne stawki godzinowe wzrosły w porównaniu z rokiem 2013 lub pozostały bez zmian, a spadły dla 37 stanowisk (analizę przeprowadzono dla median stawek rynkowych).

Przeciętne wynagrodzenia zasadnicze (bez premii ) na dzień 1.4.2014 w sektorze komunikacji marketingowej.

Podane wartości są odpowiednikiem płacy brutto dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych. (Dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT)).

Nazwa stanowiska

Płaca zasadnicza brutto – dla umów o pracę i cywilnych miesięcznie PLN (mediana)

Creative

C01 – CREATIVE DIRECTOR

18 000

C12 – DEPUTY/ASSOCIATE CREATIVE DIRECTOR

15 500

C02 – CREATIVE GROUP HEAD

10 776

C03 – SENIOR COPYWRITER

10 980

C04 – COPYWRITER

7 131

C05 – JUNIOR COPYWRITER

4 600

C06 – SENIOR ART DIRECTOR

10 756

C07 – ART DIRECTOR

7 864

C08 – JUNIOR ART DIRECTOR

4 985

C13 – SENIOR GRAPHIC DESIGNER

7 692

C09 – GRAPHIC DESIGNER

5 350

C14 – JUNIOR GRAPHIC DESIGNER

4 655

C15 – SENIOR DTP OPERATOR

7 500

C10 – DTP OPERATOR

6 000

C17 – DESIGN DIRECTOR

12 365

C18 – DESIGN MANAGER

8 540

Client Service
CS01 – CLIENT SERVICE DIRECTOR

20 000

CS02 – GROUP ACCOUNT DIRECTOR

15 000

CS02 WEB – GROUP ACCOUNT DIRECTOR

15 900

CS03 – ACCOUNT DIRECTOR

11 000

CS05 – ACCOUNT MANAGER

7 000

CS05 WEB – ACCOUNT MANAGER WEB

7 350

CS04 – ACCOUNT SUPERVISOR

8 900

CS06 – ACCOUNT EXECUTIVE

4 325

CS06 WEB – ACCOUNT EXECUTIVE WEB

5 000

CS07 – ACCOUNT ASSISTANT

2 825

CS08 – SOCIAL MEDIA ACCOUNT TEAM SUPERVISOR

8 363

CS09 – SOCIAL MEDIA MANAGER

7 250

CS10 – SOCIAL MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE

4 820

Event Management
E01 – EVENT PROJECT DIRECTOR

9 500

E02 – EVENT ACCOUNT MANAGER

8 000

E03 – EVENT ACCOUNT / PROJECT MANAGER

6 500

E04 – EVENT JUNIOR ACCOUNT / JUNIOR PROJECT MANAGER

3 350

E05 – EVENT PROJECT MANAGER ASSISTANT

2 500

E10 – EVENT MANAGER – Generalista

5 500

Media Planning/Buying
M04 – SENIOR MEDIA PLANNER

7 000

M03 – MEDIA MANAGER

10 350

M06 – JUNIOR MEDIA PLANNER

3 500

M07 – BUYING DIRECTOR

15 660

M08 – HEAD OF BUYING

10 100

M10 – BUYER

4 500

M13 – TRAINEE (Media Assistant)

2 500

M14 – MEDIA (PLANNING/BUYING) DIRECTOR

15 500

M14 WEB – MEDIA (PLANNING/BUYING) DIRECTOR WEB

15 000

M15 – MEDIA (PLANNING/BUYING) GROUP HEAD

13 500

M16 – MEDIA (PLANNING/BUYING) MANAGER

9 445

M17 – SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER

7 000

M17 WEB – SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER WEB

8 000

M18 – MEDIA PLANNER/BUYER

5 500

M18 WEB – MEDIA PLANNER/BUYER WEB

5 250

M19 – JUNIOR MEDIA PLANNER/BUYER

3 850

M19 WEB – JUNIOR MEDIA PLANNER/BUYER WEB

3 800

Production
P01 – PRODUCTION DIRECTOR

13 500

P02 – PRINT PRODUCTION MANAGER

7 350

P03 – BROADCAST PRODUCTION MANAGER

9 150

P04 – PRINT PRODUCER

5 300

P05 – BROADCAST PRODUCER

6 550

P06 – ART BUYER

5 550

P08 – PROOFREADER

4 071

PR01 – PR DIRECTOR

10 592

PR02 – PR MANAGER

6 733

PR03 – PR EXECUTIVE

4 475

R01 – HEAD OF RESEARCH

15 500

R02 – SENIOR (MEDIA) RESEARCHER

7 300

R03 – RESEARCHER

3 600

R04 – ECONOMETRICS ANALYST

5 900

R05 – JUNIOR MARKET ANALYST

3 500

R06 – ECONOMETRICS ASISSTANT

2 800

 

Strategic
S01 – STRATEGIC DIRECTOR

19 020

S02 – STRATEGIC PLANNER

8 000

S02 WEB – STRATEGIC PLANNER WEB

7 500

S04 – SENIOR STRATEGIC PLANNER

9 500

S04 WEB – SENIOR STRATEGIC PLANNER WEB

11 090

Interactive
SM02 – SEM TEAM MANAGER

10 925

SM12 – SENIOR SEM SPECIALIST

7 000

SM11 – SEM SPECIALIST

5 050

WB01 – TECHNICAL DIRECTOR

15 200

WB02 – USABILITY MANAGER

8 450

WB03 – INFORMATION ARCHITECT

6 051

WB04 – SENIOR WEB DEVELOPER/PROGRAMMER

9 290

WB05 – WEB DEVELOPER/PROGRAMMER

6 990

WB07 – FLASH/ACTIONSCRIPT DEVELOPER

6 645

WB12 – FRONT END DEVELOPER

5 690

WB14 – SENIOR PHP DEVELOPER

7 295

WB15 – PHP DEVELOPER

6 545

WB24 – MOTION DESIGNER/ANIMATOR

6 750

WB27 – SOCIAL MEDIA TEAM MANAGER

6 141

WB28 – SOCIAL MEDIA SENIOR PLANNER

4 965

WB29 – SOCIAL MEDIA PLANNER

4 965

WB30 – JUNIOR SOCIAL MEDIA PLANNER

3 100

WB32 – CONTENT DESIGNER

4 111

WB37 – SENIOR WEB ANALYST

7 080

WB38 – WEB ANALYST

5 700

WB42 – PERFORMANCE SPECIALIST

6 500

New business
NB02 – NEW BUSINESS MANAGER

7 000

NB01 – NEW BUSINESS DIRECTOR

15 500

Back Office
A01 – ADMINISTRATION AND PERSONNEL DIRECTOR

12 000

A02 – OFFICE MANAGER

5 500

A03 – TELEPHONIST/RECEPTIONIST

2 500

A04 – SECRETARY / ASSISTANT

3 500

A05 – DRIVER

4 690

A06 – HUMAN RESOURCES MANAGER

8 250

A07 – HUMAN RESOURCES GENERALIST

7 125

A08 – HUMAN RESOURCES SPECIALIST/ INTERNAL PR

5 000

A09 – CORPORATE/INTERNAL PR MANAGER

9 000

A11 – PROJECT MANAGER

7 000

A12 – PROJECT COORDINATOR

5 841

A13 – PROJECT ASSISTANT

4 176

F01 – FINANCIAL DIRECTOR

24 000

F02 – CHIEF ACCOUNTANT

10 500

F03 – ACCOUNTANT

4 930

F04 – JUNIOR ACCOUNTANT

3 500

F05 – FINANCIAL CONTROLLER

8 000

F08 – INVOICING CLERK

3 000

F09 – SENIOR ACCOUNTANT

7 000

F10 – SENIOR TRAFFIC

4 500

I01 – IT MANAGER

10 000

I02 – IT SPECIALIST (ADMINISTRATOR)

5 300

I04 – PROGRAMMER

7 350

I05 – USER SUPPORT SPECIALIST (HELP DESK)

3 500

T01 – TRAFFIC MANAGER

6 600

T02 – TRAFFIC ASSISTANT

3 950

Stawki cennikowe wg stanu na 1 kwietnia 2014

Dział

Stanowisko

Stawka godzinowa PLN (mediana)

ADMINISTRATION DEPARTMENT

OFFICE MANAGER

250

SECRETARY / ASSISTANT

150

PROJECT MANAGEMENT

PROJECT MANAGER

180

CREATIVE DEPARTAMENT

CREATIVE DIRECTOR

400

CREATIVE GROUP HEAD

350

SENIOR COPYWRITER

260

COPYWRITER

200

JUNIOR COPYWRITER

170

SENIOR ART DIRECTOR

280

ART DIRECTOR

200

JUNIOR ART DIRECTOR

165

SENIOR DTP OPERATOR

190

DTP OPERATOR

140

SENIOR GRAPHIC DESIGNER

300

GRAPHIC DESIGNER

175

CLIENT SERVICE DEPARTMENT

CLIENT SERVICE DIRECTOR

440

GROUP ACCOUNT DIRECTOR

307

ACCOUNT DIRECTOR

300

ACCOUNT SUPERVISOR

240

ACCOUNT MANAGER

200

ACCOUNT EXECUTIVE

150

ACCOUNT ASSISTANT

120

SOCIAL MEDIA MANAGER

190

SOCIAL MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE

160

SOCIAL MEDIA ACCOUNT ASSISTANT

120

EVENT MANAGEMENT

PROJECT DIRECTOR

295

ACCOUNT MANAGER

200

ACCOUNT / PROJECT MANAGER

231

EVENT TEAM MANAGER – Generalista

150

EVENT MANAGER – Generalista

150

JUNIOR EVENT SPECIALIST/MANAGER – Generalista

100

CREATIVE DIRECTOR – EVENT MARKETING

280

SENIOR CREATIVE – EVENT MARKETING

200

GRAPHIC – 3 D – EVENT MARKETING

100

FINANCIAL DEPARTMENT

FINANCIAL DIRECTOR

500

CHIEF ACCOUNTANT

239

IT DEPARTMENTIT SPECIALIST (ADMINISTRATOR)

150

PRODUCTION DEPARTMENT

PRODUCTION DIRECTOR

310

PRINT PRODUCTION MANAGER

200

BROADCAST PRODUCTION MANAGER

208

PRINT PRODUCER

160

BROADCAST PRODUCER

180

ART BUYER

153

PROOFREADER

130

DIGITAL PRODUCTION MANAGER

220

PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

PR DIRECTOR

300

PR MANAGER

190

PR EXECUTIVE

150

STRATEGIC DEPARTMENT

STRATEGIC DIRECTOR

400

STRATEGIC PLANNER

280

SENIOR STRATEGIC PLANNER

280

TRAFFIC DEPARTMENT

TRAFFIC MANAGER

135

TRAFFIC ASSISTANT

120

NEW MEDIA

INFORMATION ARCHITECT

195

SOCIAL MEDIA TEAM MANAGER

200

WEB DEVELOPMENT

WEB DEVELOPER/PROGRAMMER

180

FLASH/ACTIONSCRIPT DEVELOPER

170

WEB PROJECT MANAGER

155

FRONT END DEVELOPER

180

PHP DEVELOPER

180

HTML DEVELOPER

180

Reklama

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się na bezpłatny newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail